อัตราค่าสมัคร

EN | TH

ประเภทสมาชิก ค่าบำรุงสมาคมรายปี

1. เฟลโล THB 7,490 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. แอสโซซิเอท THB 1,070 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. สามัญ THB 1,070 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. สถาบัน THB 10,700 *(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5. กิตติมศักดิ์ NIL

 

<<  |  >>