EN | TH

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ท่าน การออกแบบโลโก้ใหม่ของสมาคมฯ

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ท่านการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) รูปแบบใหม่ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารอบสุดท้าย ชื่อผลงาน     

นายสรัญวิชญ์ เร่บ้านเกาะนายกฤษฏิ์ เกิดมีนายอาภิไพภ์ เหลือสิวากุลนายธรณ์ธันย์ ใจเพียรนายบำรุง อิศรกุล

JusticePyramidProportionalityUnityนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1

รอบตัดสิน: เจ้าของ 5 ผลงานต้องมานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินด้วยตนเองในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารมิตรแท้ประกันภัย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 <<แผนที่ตามแนบ>> โดยมีรายละเอียดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานในรอบตัดสิน ดังนี้Ø  แบบตราสัญลักษณ์ (logo) ที่ออกแบบและได้นำส่ง จัดวางบนหัวกระดาษจดหมาย (ขนาด A4) และซองจดหมายขนาดมาตรฐานสีขาว (กว้าง 10.8 x ยาว 23.5 ซม.) จัดพิมพ์เป็นสีและขาวดำ จำนวนอย่างละ 1 ชุดØ  จัดพิมพ์ผลงาน 4 สี และผลงานสีขาว-ดำ จำนวนอย่างละ 1 ชุด ลงบนกระดาษสีขาวขนาด A4 ชุดละ 1 แผ่น พร้อมผนึกด้านหลังด้วยกระดาษแข็งหรือพิวเจอร์บอร์ดสีดำ ไม่ต้องมีขอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและคอนเฟิร์มเวลาเพื่อการนำเสนอผลงานได้ที่คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย หมายเลขโทรศัพท์   08-7062-3626 หรือ คุณรสพร อัตตวิริยะนุภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9451-7099

<<  |